logo

Uw gegevens, uw vertrouwen


Onze toewijding naar u
U staat centraal bij alles wat we doen. Ons doel is om uw vertrouwen te behouden door uw persoonlijke informatie met respect te behandelen en u de controle te laten behouden. Het is belangrijk dat u weet welke persoonlijke gegevens de stichting Liefde voor Muziek (hier bekend als “wij” of “SLVM”) over u worden verzameld en hoe wij deze gebruiken. We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpelijk te maken. Maar als u meer informatie wilt of vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons via de gegevens in de paragraaf ‘Contact’ hieronder.Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het u weten. Indien nodig vragen wij ook uw toestemming.
Privacyverklaring
Onze privacyverklaring is ontworpen met u in het achterhoofd. Hoe de verklaring op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop u met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als u:
1. Wanneer u contact met ons opneemt via de mail
2. wanneer u onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om uw ervaring te personaliseren en bieden we u hopelijk een naadloze ervaring.
Uw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht.

Welke informatie hebben we en waar verzamelen we die.
We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over u wanneer u contact met ons opneemt en onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Hoe wij uw informatie gebruiken.
Wij verzamelen en gebruiken uw informatie voor tal van redenen, zoals nieuws delen, voor marketingdoeleinden en zoals anders vereist door de wet.

Met wie we informatie delen.
Wij kunnen uw gegevens delen met de Event Partner(s) en andere derden die betrokken zijn bij de geleverde dienst.
Uw keuzes en rechten.
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om foldermateriaal van ons te ontvangen. U hebt ook recht op toegang tot de informatie die wij over u hebben.

Hoe wij voor uw informatie zorgen.
We nemen altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.

Vragen en feedback.
Als u vragen of feedback hebt over deze verklaring, of over de manier waarop wij met uw informatie omgaan, neem dan contact op met ons.
Welke Informatie Hebben We & Waar Halen We Die Vandaan
Wanneer u contact opneemt om meer informatie te ontvangen of donateur van onze stichting wordt, ontvangen wij uw informatie. Dit omvat uw naam, contactgegevens en informatie over uw aanvraag.Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat. Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en u post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over u verstrekken.
Hoe We Uw Informatie Gebruiken & Waarom
Deze paragraaf legt uit hoe we uw informatie gebruiken en op basis van welke juridische grondslag we deze gebruiken.
1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
Wij gebruiken uw gegevens wanneer u contact opneemt via mail, om.
  • U te voorzien van ondersteuning.
  • U te kunnen voorzien van informatie.
  • Versturen van een nieuwsbrief
2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
  • Om u e-mails van de klantenservice te sturen en i.v.m. de nieuwsbrief.
Waar u uw toestemming voor hebt gegeven
  • Om contact met u op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige events, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen.
Met Wie We Uw Gegevens Delen & Waarom
  • Binnen de Stichting Liefde voor Muziek (hier bekend als “wij” of “SLVM”) van bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning.
  • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
  • Onze medepromotors en event partner die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event (in overeenstemming met hun privacyverklaring).
  • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.