logo

Liefde voor muziek


Muziek als verbindende factor
De stichting Liefde voor Muziek is opgericht vanuit de overtuiging dat muziek een verbindende factor is. Live muziek geeft een warm gevoel van binnen en nog fijner is het om er samen van te genieten. Daarom vinden we het niet alleen wenselijk om muziek te verbinden met cultuur, maar is het onze verwachting dat het elkaar zal versterken. Onze stichting is ontstaan uit Hello Festival in Emmen; vandaar dat een groot deel van onze activiteiten daar hun podium zullen vinden.

Talentontwikkeling
Het tweede speerpunt is de focus op lokale en regionale bands en talenten.  Er is naar onze mening een ruim aanbod van talent en podia die elkaar naar een hoger plan kunnen brengen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om aan bezoekers muziek te laten horen die ze nog niet kennen en daarmee de muzikale ervaring van velen verbreden. Wij zullen ons bij programmering laten adviseren vanuit de branche en door ervaren, lokale muziekkenners. De podia vinden we op evenementen en festivals vanwege het laagdrempelige karakter en de grote hoeveelheden bezoekers.