logo

Hoe bereiken we onze doelen?


Activiteiten ontwikkelen
Om onze doelstellingen te bereiken, willen we een aantal activiteiten ontwikkelen waarmee we enerzijds bronnen van inkomsten werven en anderzijds binding creëren met fondsenverstrekkers en donateurs.

Onze actiepunten
De stichting heeft de actiepunten als volgt geformuleerd:
  • Het doorlopend vullen van het donateurenbestand met mensen, bedrijven, instellingen, die bereid zijn om jaarlijks of incidenteel een financiële bijdrage te leveren.
  • Het verspreiden van brochures van de Stichting Liefde voor Muziek.
  • Het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief en informatieverstrekking via de website van de Stichting Liefde  voor Muziek.