logo

Donateurs


We kunnen niet zonder donateurs
Hellofestival houdt het hoofd boven water dankzij bezoekers, vele sponsoren en de inzet van vrijwilligers. Maar vanwege het afgelopen COVID-jaar, verwachten wij dat er de komende jaren geen budget beschikbaar is om culturele randprogrammering te plaatsen. Daarom hebben we de Stichting Liefde voor Muziek opgericht om via een andere weg toch cultuur en muziek te kunnen verenigen. Om onze ambities voor Hellofestival waar te kunnen maken, kunnen we niet zonder donateurs.

Jonge, regionale talenten een podium bieden
Daarnaast hebben we meer plannen die we graag willen ontwikkelen, met als doelstelling om muziek aan cultuurprojecten te verbinden. Het tweede speerpunt is daarbij het bieden van een breed podium aan jonge, regionale talenten.

Status Culturele ANBI
De Stichting Liefde voor Muziek heeft een Culturele ANBI-status. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1.25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting (bron: Belastingdienst).

Aanmelden Stichting Liefde Voor Muziek