logo

Wat zijn onze doelen?


Bevorderen van talentontwikkeling en stimuleren van cultuur
De stichting Liefde voor Muziek heeft een aantal doelstellingen benoemd:
  • Het bevorderen van talentontwikkeling en het promoten van regionale muziek.
  • Het versterken van de culturele infrastructuur door het verbinden van de muziek aan cultuurprojecten.
  • Het ondersteunen en organiseren van evenementen en festivals op het snijvlak van cultuur en  vrijetijd.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.