logo

Contact


Bestuur van de Stichting Liefde voor Muziek
In de statuten staat een volledige uitwerking van bevoegdheden, besluiten, vertegenwoordiging en vergaderdata van het bestuur. De hoofdpunten zijn hieronder beschreven. Het huidige bestuur van de Stichting Liefde voor Muziek bestaat uit voorzitter J. Leutscher, secretaris I. Wubkes en penningmeester E. Beekman.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
De huidige bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd aangesteld en vergaderen minimaal een keer per kwartaal. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen voor deze stichting. Indien gewenst is het mogelijk om, na goedkeuring van het bestuur, personen aan te wijzen die namens de stichting handelen.